Barbakán

Barbakán je středověká stavba s masivní zdí, která sloužila k obraně brány.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: