Bazilika svatého Štěpána

Bazilika svatého Štěpána v Budapešti je nejvýznamnější duchovní stavbou v Maďarsku. Je pojmenována na počest prvního uherského krále Štěpána (975–1038), jehož mumifikovaná ruka je uložena v relikviáři.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: