Bosáž

Bosáž je plastické zdivo, které vziklo hrubým přitesáním stěn. Bosované zdivo působí dojmem pevnosti a nepohnutelnosti.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: