Břevnoví

Břevnoví (kladí) je vodorovný překlad, jehož podporami mohou být pilíře, sloupy či pilastry. Břevnoví se zpravidla skládá z architrávu, vlysu a římsy.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Vydáno: