Bulvár

Bulvár je široká městská ulice, která bývá často postavena na místech bývalých městských hradeb.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: