Čestný dvůr

Čestný dvůr je nádvoří uzavřené ze tří stran křídly budovy, čtvrtá strana naproti hlavnímu průčelí je uzavřená zdí nebo ozdobnou mříží.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: