Dopravní značka

Dopravní značka je piktogram určený pro regulaci silničního provozu na pozemních komunikacích. Značky upozorňují, zakazují, přikazují, omezují, podávají informace.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: