Dórský řád

Dórský řád je nejstarší antický stavební řád, terý se vyznačuje monumentální střízlivostí a jednoduchostí. Dórské sloupy jsou proporčně nejmohutnější ze všech antických sloupů.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: