Dřevěná synagoga

Dřevěné synagogy jsou specifickým druhem synagog, které se nacházely zejména ve na území někdejší Polsko-litevské unie. Většina těchto synagog byla zničena během první nebo druhé světové války a do dnešní doby se dochovalo pouze několik menších dřevěných synagog, z nichž řada je v chátrajícím stavu.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: