Dymník

Dymníky byly důležitou součástí uzavřených prostor, kde byl otevřený oheň. Dymník je zařízení ve tvaru nálevky obrácené širší stranou dolů. Je zavěšené ze stropu nad ohništěm a slouží k zachycování a odvádění dýmu z místnosti. Podobný princip jako dymník mají současné digestoře.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: