Emisní povolenky

Emisní povolenky a obchodování s nimi jsou hlavní nástroje regulace vypouštěných látek, sloužící ke snížení emisí skleníkových plynů.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Vydáno: