Eucharistický svatostánek

Eucharistický svatostánek je nejposvátnější místo v katolických kostelích, kam se ukádají liturgické nádobyí. Má zde přístup pouze kněz nebo člověk knězem pověřený.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: