Evropská rada architektury

Evropská rada architektů je evropská mezinárodní organizace architektů sdružující národní reprezentace profesních organizací, zajišťující zákonný výkon profese architekta, zejména jako svobodného povolání ze všech zemí Evropské unie.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: