Gradient

Gradient je ve slovníku vysvětlován jako změna fyzikální veličiny připadající na jednotku délky. V obecném slova smyslu slova ho lze vnímat jako směr růstu. Gradient se značí symbolem nabla (trojúhelník s jedním hrotem směřující dolu).

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: