Hadice

Hadice je předmět běžné potřeby užívaný k transportu tekutina a plynů na kratší vzdálenosti. Bývá z gumy nebo plastu.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: