Hagioskop

Hagioskop je okénko vedoucí z kostela přímo ven, které umožňovalo zúčastnit se bohoslužby nemocným (např. leprou). Tímto okénkem bylo vidět přímo na oltář.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: