Hala

Hala je specializovanou místnost nebo sál větších rozměrů. Bývá součásti letišť nebo nádraží. Existují průmyslové haly určené pro výrobu, nebo sportovní haly. V domě je hala větší místnost v blízkosti vchodu.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: