Ionský řád

Ionský řád byl jeden z architektonických stylů starověkého Řecka. Pro iónský styl je typická zjemnělá vznešenost, odlehčenost, elegantnost. Iónský sloup je štíhlejší, vyšší, řidčeji kanelovaný než sloup dórský. Začíná patkou a ukončen je hlavicí s volutovými výběžky.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: