Kámen

Kámen je základní stavební materiál. Jde o horninu, dobývá a předzpracovává se v kamenolomech. Nejčastěji používanými druhy jsou žula, pískovec, čedič atd.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: