Klejotok

Výron klovatiny (nikoliv mízy) z kmene listnatých a některých jehličnatých stromů zapříčiněný poraněním, houbovou nebo bakteriální infekcí, popř. poškozením mrazem.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: Ilustrovaný encyklopedický slovník, Academia Praha 1982
  • Vydáno: