Kokošník

Kokošník je polokruhovitý či kýlovitý venkovní dekorativní útvar, který se umisťovalna zdi, převisle přes okenní rámy, na základny kupolí a střech a nebo v řadách přímo na kupole. Objevuje se na ruských církevních stavbách.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: