Kolaudační souhlas

Kolaudační souhlas vydává stavební úřad na žádost stavebníka. Kolaudační souhlas se vydává pro stavby, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit (např. bytové domy, nemocnice, dopravní stavby atd.)

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Vydáno: