Konvexní architektura

Konvexní je křivka prohnutá směrem ven, resp. k pozorovateli. Má působit na pozorovatele dojmem vznosnosti, pevnosti, nebo také dojmem napětí, nahromaděných sil, přetlaku.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: