Konstruktivismus

Konstruktivismus byl název pro architektonické a umělecké hnutí v Rusku, aktivní zejména po Říjnové revoluci (1917). Konstruktivismus zformoval ruský avantgardní umělec Vladimir Tatlin. Směr zdůrazňoval technickou dokonalost a krásu hmoty, účelnost stavby.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: