Křídlo

Křídlo je část budovy vystupující z hlavního bloku stavby po celé její výšce nejméně o dvě okenní osy.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: