Kyma

Kyma je prvek starořecké architektury. Jedná se o profil římsy, který je spojen ze dvou částí: vhloubené (konkávní) a vypouklé (konvexní).

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: