Kyselina citrónová a jablečná

Jsou dikarboxylové kyselina vyskytující se především v citrusovém ovoci a jablcích. Průmyslově se kyselina citrónová vyrábí zkvašením cukerného roztoku plísní Aspergillus niger .

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: Ilustrovaný encyklopedický slovník, Academia Praha 1982
  • Vydáno: