Míza

Vodný roztok cukrů a jiných organických látek včetně živin obsažený v cévních svazcích stromů, který stoupá kmenem do pupenů.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: Ilustrovaný encyklopedický slovník, Academia Praha 1982
  • Vydáno: