Mohyla

Mohyla je uměle navršený násep z kamení nebo hlíny nad hroby.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: