Motel

Motel je hotel nacházející se u silnice a sloužící pro krátkodobé přespání motoristů.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: