Mramor

Mramor, jinak také krystalický vápenec, je kalcitová hornina, kterou je možno leštit. Ve stavebnictví se používá k dekorativním účelům, například na obklady nebo ozdobné mozaiky.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: