Odrůda

Kultivar nebo varieta (zkratka cv z anglického cultivated variety- kulturní varieta neboli odrůda) je botanická taxonomická kategorie rostlin, která je nižší než druh a poddruh. (Odrůdy rostlin stejného druhu se od jiných rostlin liší drobnějšími morfologickými odchylkami typickými pro celou generaci

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: Ilustrovaný encyklopedický slovník, Academia Praha 1982
  • Vydáno: