Ostění

Ostění je ve stavebnictví označení vnitřní plochy otvorů ve stěnách, např. dveřní či okenní ostění. V historické architektuře se slovem ostění rozumí prvek tesaný z kamene.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: