Pačok

Pačok e řídký roztok vápna a vody určený k bílení. (Zdroj: Reisenauer, R. a kol.: Co je co? Pressfoto, Praha, 1982. )

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Vydáno: