Padací most

Padací most je častá součást velkých středověkých hradů a pevností. Jeho smyslem bylo ztížit přístup nepřítele k bráně. Hlavní výhodou bylo jeho rychlé zvednutí a zakrytí vstupní brány.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: