Palác

Palác byl reprezentační obydlí panovníků a šlechty, později i nápadná a architektonicky významná budova ve městě. Název pochází z Palatinus, názvu jednoho z pahorků, na nichž stál starověký Řím.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: