Pálené vápno

Pálené vápno, jinak též nehašené vápno je stavební hmota, chemicky oxid vápenatý (CaO), vyráběná tepelným rozkladem z vápence. Je součástí stavebnických maltových a omítkových směsí.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: