Památková inspekce

Památková inspekce je podle ust. § 27  zákona č. 20/1987 Sb.,  o  státní  památkové  péči specializovaným kontrolním orgánem Ministerstva kultury v oboru státní památkové péče.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: mkcr.cz
  • Vydáno: