Piano mobile

Piano nobile je první patro šlechtických paláců a zámků; jsou v něm umístěny reprezentativní prostory. Centrem piana nobile bývá velký sál. Tento pojem se používá hlavně pro barokní architekturu.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: