placková klenba

Plackové klenby byly vyzdívány z rohů místnosti, často za použití klenebních pasů různého tvaru. Způsob zdění přitom umožňoval i provádění dodatečných kleneb nahrazujících starší trámové stropy spalného provedení (česká placka, pruská placka).

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: lidova-architektura.cz
  • Vydáno: