Plastický cement

Plastický cement je druh Portlandského cement obohaceného o plastifikační materiál (nejčastěji vápenec nebo hydraulické vápno), který usnadňuje zpracování stavební směsi a prodlužuje dobu jejího tuhnutí. Používá se zejména pro přípravu venkovních omítek.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: