Podnož

Zakořeněná rostlina stejného nebo příbuzného druhu, popřípadě rodu, určená k rozmnožení kulturní odrůdy. (Na podnož se štěpuje (očkuje, roubuje) odrůda, která s ní vytvoří kompaktní rostlinu. Podnož se množí vegetativně nebo generativně.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: Ilustrovaný encyklopedický slovník, Academia Praha 1982
  • Vydáno: