Povrchová voda

Povrchová voda, je voda všech vodních povrchových zdrojů (moře, řeky, rybníky, potoky). Známe vodu stojatou, tekoucí, v uměle vytvořených nádržích, v přírodních nádržích. Dále se rozděluje podle salinity (slaná, sladká, brakická) a obsahu živin.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Vydáno: