Ratejna

Ratejna bývala velká přízemní místnost v osadě nebo městě řipravená pro poutníky. Sloužila také pro společné bydlení rodin, pracujících u panského dvora. Uprostřed ratejny byla pouze jediná kamna, na kterých se vařilo a která celou budovu vytápěla.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: ratejnaos.webnode.cz
  • Vydáno: