Refektář

Refektář je společná jídelna mnichů v sakrálních stavbách.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: