Remíza

Remíza je budova na zadní hranici pozemku, která slouží k odstavení vozidel nebo strojů, dříve kočárů. Dnes již toto označení mizí a je nahrazováno výrazy depo, vozovna, hala, garáž či hangár.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: