Rokoko

Rokoko je umělecký sloh, který představoval další vývoj baroka v letech 1735 až 1770/1790. Typická je tvarová rozvolněnost a dekorativní nespoutanost; zprohýbané, zlaceným rocaillem hýřící oltáře, asymetrie a ornamentální přebujelost ostatního kostelního zařízení

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: