Rotunda

Rotunda je románská stavba kruhového půdorysu z raného středověku. Rotunda bývá zaklenuta kupolí. Vnitřní prostor osvětlují malá, polokruhově ukončená, románská okénka. Rotunda bývá opatřena románským vstupním portálem.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: