Spodina

Spodina je hlubší vrstva půdy, nacházející se pod ornicí a podložím, která má nedostatek humusu a kyslíku. Může být dobrou zásobárnou podzemní vody.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Vydáno: