Stéla

Stéla je kamenná nebo dřevěná plochá vyšší deska na náhrobku, která je zdobena malbou nebo reliéfem a nese základní údaje o zemřelém.

  • Encyklopedie
  • Autor:
  • Zdroj: cs.wikipedia.org
  • Vydáno: